TRX OCH KOSTFÖRELÄSNING

Igår var det dags för nästsista tillfället med Hälsa For Fun-gänget. Denna nästsista gång spenderades på Folkhälsocentrum, där vi först fick en timmes föreläsning om kost och sedan fick prova på en timmes TRX. TRX är en träningsform som går ut på att man använder sin egen kroppsvikt. som motstånd. Desto mer man lutar sin egen kropp, desto tyngre blir det. Det kändes som att tjejerna tyckte att det var roligt! Nästa vecka är det dags för avslutning. Då kommer ungdomsmottagningen och pratar om självförtroende och självkänsla, vi kommer att gå ut och äta mat och sedan avslutar vi på Lögnes spa. Det blir en fin avslutning för att knyta ihop säcken.